Derde Nationaal Congres Bodemenergie

Op 29 juni 2018 zal het Derde Nationaal Congres Bodemenergie plaatsvinden in het Koningsbergergebouw op de Uithof (Utrecht). Na twee zeer succesvolle edities in 2011 en 2016, zullen dit jaar drie Aardwetenschappen studenten van de Universiteit Utrecht in samenwerking met BodemenergieNL en Platform Geothermie het congres organiseren. Het programma zal gericht zijn op professionals, onderzoekers én studenten die geïnteresseerd zijn in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de opslag en productie van thermische energie. Op deze website zal u op de hoogte gehouden worden van het programma en kunt u zich aanmelden voor het congres.

Men kan gerust stellen dat er in toenemende mate belangstelling is voor bodemenergie. Onder bodemenergie verstaan we duurzaam gebruik van de ondergrond voor zowel de productie van thermische energie (geothermie) als de opslag van thermische energie (warmte- en koudeopslag en Hoge Temperatuur Opslag) in het bodem- en grondwatersysteem. Ondiepe geothermie (tot ongeveer 200 meter) wordt reeds op een aantal plaatsen in Nederland succesvol toegepast voor onder andere de verwarming van kassen en ook is er een toenemende interesse in Ultradiepe Geothermie nu de Green Deal UDG is ondertekend. In de zoektocht naar duurzame alternatieven voor fossiele energiebronnen lijkt (ultra)diepe geothermie voor de productie van elektriciteit een steeds serieuzere kandidaat te worden. Het aantal warmte- en koudeopslag-installaties groeit nog steeds gestaag en ook de Hoge Temperatuur Opslag geniet steeds meer belangstelling. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard ook een maatschappelijke impact: steeds meer gemeenten en provincies zien bodemenergie als een serieuze duurzame energiebron, wat blijkt uit het feit dat bodemenergie steeds vaker een rol speelt in de energietransitieplannen van gemeenten en provincies. Ook brengen deze ontwikkelingen met zich mee dat het steeds drukker in de ondergrond wordt, waardoor ongewenste situaties kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan interferentie tussen verschillende systemen en gevaar voor drinkwater en aardbevingen.

 

De inschrijvingen voor het congres zijn geopend!

Het programma van de dag zal de komende tijd bekend gemaakt worden. De dag zal bestaan uit twee sessies, namelijk ‘Opslag’ en ‘Productie’. In de sessie ‘Opslag’ zal gekeken worden naar WKO-systemen en de problematiek door het toenemen van het aantal systemen. Ook zal er aandacht besteed worden aan Hoge Temperatuur Opslag. In de sessie ‘Productie’ zal de aandacht liggen bij geothermie, zoals bijvoorbeeld de exploratie van geschikte gebieden, risico’s bij het toepassen van geothermie en Ultradiepe Geothermie.

Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor de updates wat betreft het programma! 

 

Derde Nationaal Congres Bodemenergie

Datum: 29 juni 2018

Tijd: 9.00 – 18.00

Locatie: Koningsbergergebouw, Budapestlaan 4,
3584 CD Utrecht
(Science Park Utrecht)