Tweede Nationaal Congres Bodemenergie

Het Nationaal Congres Bodemenergie werd dit jaar voor de tweede maal georganiseerd na een zeer succesvolle eerste editie in 2011. Op 8 juli 2016 organiseerde de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.) van de Universiteit Utrecht het Tweede Nationaal Congres Bodemenergie in samenwerking met Stichting DAP, BodemenergieNL en Platform Geothermie. Het congres besloeg één dag en was bedoeld voor  onderzoekers, studenten en professionals die de laatste ontwikkelingen op het gebied van bodemenergie willen volgen.

Men kan gerust stellen dat er in toenemende mate warme belangstelling bestaat voor bodemenergie. Onder bodemenergie verstaan we duurzaam gebruik van de ondergrond voor zowel de productie van thermische energie (geothermie) als de opslag van thermische energie (warmte- en koudeopslag en Hoge Temperatuur Opslag) in het bodem- en grondwatersysteem. Ondiepe geothermie (tot ongeveer 200 meter) wordt reeds op een aantal plaatsen in Nederland succesvol toegepast voor onder andere de verwarming van kassen. In de zoektocht naar duurzame alternatieven voor fossiele energiebronnen lijkt (ultra)diepe geothermie voor de productie van elektriciteit een steeds serieuzere kandidaat te worden. Het aantal warmte- en koudeopslag-installaties groeit nog steeds gestaag en ook de Hoge Temperatuur Opslag geniet steeds meer belangstelling. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard ook een maatschappelijke impact: steeds meer gemeenten en provincies zien bodemenergie als een serieuze duurzame energiebron, wat blijkt uit het feit dat bodemenergie steeds vaker een rol speelt in in de energietransitieplannen van gemeenten en provincies. Ook brengen deze ontwikkelingen met zich mee dat het steeds drukker in de ondergrond wordt, waardoor ongewenste situaties kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan interferentie tussen verschillende systemen.

Het programma van de dag was zó samengesteld, dat in alle onderdelen aandacht werd gewekt voor het steeds belangrijker wordende samenspel tussen onderzoek, technologie en beleid. Dit werd gedaan aan de hand van de volgende drie thema’s:

Diep

Winning van aardwarmte

  • Status, Wat zijn de doelen?
  • Problematiek & onderzoek
  • New frontiers

Ondiep

Opslag van thermische energie

  • Optimaal & Duurzaam gebruik van de bodem
  • Functioneren van Bodemenergiesystemen in de praktijk
  • Hoge Temperatuur Opslag

Maatschappij & Beleid

In de sessie ‘Beleid’ werd ingegaan op de bestuurlijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen rond bodemenergie in Nederland. Hoe wordt beleid bepaald, nageleefd en actueel gehouden? Zeker in Nederland, met veel dichtbevolkte gebieden, is het heel belangrijk om beleid goed af te stemmen met onderzoek zodat mogelijkheden niet onbenut worden gelaten maar ook zeker niet verkeerd worden ingezet.

Het congres was bedoeld voor professionals die van doen hebben met bodemenergie en geïnteresseerd zijn in de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Meld u aan voor de nieuwsbrief om als eerste te horen van de volgende editie!

Tweede Nationaal Congres Bodemenergie

 

Datum: 8 juli 2016

Tijd: 9.00 – 17.00

Locatie: Koningsbergergebouw, Budapestlaan 4,
3584 CD Utrecht
(Science Park Utrecht)